Evde Pansuman - Zirve Evde Sağlık Hizmetleri

Bakırköy Evde Sağlık Telefon
Bakırköy Evde Sağlık Telefon

Animated textheadlineswords

Animated textheadlineswords

Animated textheadlineswords

Evde SağlıkHemşirelikEnjeksiyonSerum TakmaSonda TakmaKulak YıkamaKan TahlilleriPansuman Hizmeti İçin Bizi arayabilirsiniz

Bakırköy Evde Sağlık Telefon
Bakırköy Evde Sağlık Telefon
Bakırköy Evde Sağlık Telefon
Bakırköy Evde Sağlık Telefon
İçeriğe git
Evde Pansuman Hizmeti

Bilgi ve randevu almak için bizi arayabilirsiniz.
           


Pansuman Nedir:
Yaralı her çeşit dış etken­lerden ve mikropla bulaşma sonucu iltihaplanmadan koruyan, yara­dan gelen kan ve cerahat gibi sıvıla­rı emen, gerektiğinde yara üzerine ve etrafına basınç uygulanmasını sağlayan ve bazı ilâçların yara üzerine uygulanmasını kolaylaştı­ran çeşitli mikropsuz (steril) materyallere pansuman mater­yali ve yapılan bu yara bakımı­na da "pansuman" denir.
 
 
Pansumanın Amacı: Pansuman çeşit­li amaçlarla yapılır. Çoğu kez vücut dışında kanama olan yaralarda kanamaların durdurul­ması, yara üzerine kuru bir pansumanın (pansuman materyali) konup el­le basınç yapılması ya da sargı bezi ile sıkıca sarılıp basınç uygula­ması ile sağlanır. Bu işleme “basınçlı pansuman” de­nir. Yara yüzeyinden ya da deriden cerahat ve kan gele­bilir. Vücudun bir yerindeki apse vücut yüzeyine açılmış olabilir. Bu durumlarda ya­ra yüzeyine konan pansuman bunları emer yaradan uzak­laştırır. Pansuman, yara­yı dış etkilerden koruduğu gibi hastanın elbi­se ve yatak çarşaflarının da kirlenmesi­nin önüne geçer. Yine pansuman ile ya­ra üzerine ilâç uygulanması kolay olmakta­dır. Yanık yerin uy­gun bir pansumanla örtülmesi sonucu hava ile ilişkisi kesil­diğinden ağrı çok olmaz serum denen kan sıvısının kaybı azalır. Yanık yeri­ni dışarıdan gelen mikroplarla bulaşması sonucu iltihaplanması ön­lenmiş olur. Gerek yumu­şak pansuman gerekse alçı ya da benzeri tespit malzeme­si ile vücudun o bölgesini dinlendir­mek imkânı da vardır. Sıcak ya da soğuk pansuman uygu­lanabilir. Yara olmasını önleyi­ci olarak kullanılabilir. Özellikle ayakkabı vurması sonucu olan yaraların olması­nı önlemek ve tedavi için yumuşak sünger yapısın­da yapışkan tabakalar kullanılır.

Pansuman Çeşitleri:
A- Yapılan pansumanın özelliğine göre üç çeşit pansu­man vardır.
1- Koruyucu Pansuman: Yarayı dış ortam­dan korumak için yapılır. Genellikle yarada akıntı veya kanama yoktur. Dışarıdan yara içine mikropların gir­mesi önlenir.
2- Emici Pansuman: Yara­dan gelen akıntının emilmesini sağ­layan pansumandır.
3- Basınçlı Pansuman: Yaradan gelen kanamayı durdur­mak, yarada ve etrafındaki şişliği azaltmak, yara tabaka­larının birbiri üzeri­ne iyice oturmasını sağlayarak daha çabuk iyi olması­nı sağlamak amacı ile uygulanan pansuman­dır.
B- Nemlilik derecesine göre iki çeşit pansuman var­dır.
1- Kuru Pansuman: Pansuman materyali yara üzeri­ne kuru olarak uygulanır. Çoğu kez koruyucu pansuman ola­rak kullanılır.
2- Yaş Pansuman: Bu pansuman özellikle iltihaplı yaralarda çok etkilidir. Yaranın üzeri örtülmez açıkta kalırsa, üzerinde kuru bir yara kabuğu olur. Yara yüze­yi kuruyunca burada bulunan ince kan damarları da za­rar görür. Yaş pansuman ile yaradan akıntının emil­mesi daha kolay olur. Ayrıca yaş pansuman yara üzeri­nin kabuk olmasını önleyerek nemli ortamda yara kenarların­daki ve yara üzerindeki hücrelerin çoğa­larak çabuk yara yüzeyini örtmesini sağlar.
C- Yara yüzeyinin pansu­man ile örtülüp örtülmediğine göre i­ki çeşit pansuman vardır.
1- Açık Pansuman: Burada yara yüze­yi açıkta bırakılır. Pansuman örtülmez. Bu yöntemle yara üzerin­de yara kabuğu olur. Yaranın iyileşme­si yaranın pansumanla örtülmesi­ne göre yavaş olur.
                           
2- Kapalı Pansuman: Burada yara bir pansumanla ör­tülür.
Evde yara bakımı ve yatak yarası tedavi hizmetleri
Amacımız
Haftanın 7 günü, Evde ve İşyerinde Sağlık Hizmetine ihtiyaç duyduğunuz her an Profesyonel ve Motosikletli Ekiplerimizle hızlı ve ekonomik sağlık hizmeti verebilmek için bizi arayabilirsiniz.
Her türlü bilgi, soru ve önerilerinizi whatsapp veya telefonla bize iletebilirsiniz.
Unutmayın; Hastanın yaşı değil,
Hastalığın yaşı önemlidir.
Bakırköy Evde Sağlık Telefon
Bakırköy Evde Sağlık Telefon
Bakırköy Evde Sağlık Telefon
İçeriğe dön